Månedens stof: Iodopropynyl butylcarbamate (IPBC)

Af toksikolog Ewa Daniél

Hvad er det?

Iodopropynyl butylcarbamate eller IPBC er et konserveringsmiddel brugt i vådservietter, maling, grundere, belægning og kosmetik for at forhindre bakterier og svampe i produkterne. Det er blevet godkendt af FDA som klæbemiddel, der sikkert kan bruges i artikler beregnet til brug i pakning og opbevaring af mad. IPBC blev udviklet i 1970’erne til industriel brug i træindustrien som konserveringsmiddel til maling og belægning, og i 1996 blev det godkendt til kosmetik. I EU er IPBC ikke tilladt i leave-on-produkter til små børn under tre år. Anvendelsen af IPBC i kosmetik i EU er underlagt de begrænsninger, der er beskrevet i bilag VI, del I i kosmetikdirektivet. På grund af jodindholdet, er den koncentration, der må anvendes i kosmetiske produkter, reguleret til: Rinse off ≤ 0,02% Leave on ≤ 0,01% Deodoranter/antiperspiranter ≤ 0,0075%

 

Så hvad er problemet?

IPBC blev i lang tid anset for at have et lavt allergent potentiale. Men på grund af den udvidede anvendelse i mange produkter og det faktum, at det er et lille molekyle, som kan trænge ind i huden, kan det forårsage kontaktallergi, især i leave on-produkter i specifikke produktgrupper.

På grund af den øgede anvendelse blev der foretaget en stor befolkningsundersøgelse i Danmark fra 2000-2011, hvor alle patienter, der fik en lappetest, kom med i undersøgelsen. 9755 patienter blev testet og 54 tilfælde af allergi over for IPBC blev fundet. Allergi over for IPBC var signifikant mere udbredt hos mænd og patienter med erhvervsmæssig dermatitis.

Undersøgelsen konkluderede, at IPBC fortsat er blandt de mindre hyppige allergener. IPBC-allergi er typisk relateret til mænd over 40 år, der arbejder i træindustrien og som allerede har håndeksem  

 

Hvad siger eksperterne?

Sikkerheden ved IPBC er blevet vurderet to gange af Cosmetic Ingredient Review (CIR) Ekspertpanelet. Den første vurdering blev foretaget i 1998, hvor CIR-ekspertpanelet konkluderede, at IPBC var sikker som kosmetikingrediens i koncentrationer ≤0,1%, men at det ikke burde anvendes i aerosolprodukter på grund af en negativ virkning i lungerne.

I 2016 blev der foretaget nye undersøgelser, og der blev foretaget en ny vurdering af IPBC. CIR vurderede de opdaterede videnskabelige data, og ifølge panelet er der en lav grad af sensibilisering observeret i flere undersøgelser og mildt dermal irritationspotentiale hos IPBC i koncentrationer på 0,5% og derover. IPBC var negativ i tests for mutagenicitet, carcinogenicitet og reproduktionstoksicitet og udviklingstoksicitet.

CIR konkluderede, at IPBC var sikkert som kosmetikingrediens i koncentrationer mindre end eller lig med 0,1%, men IPBC bør ikke anvendes i produkter, der skal aerosoliseres. D

en videnskabelige komité for kosmetiske produkter bestemt til forbrugere (SCCNFP) mener, at IPBC er sikker til brug i kosmetiske produkter som konserveringsmiddel med en maksimal koncentration på 0,05%.

SCCNFP foreslår følgende yderligere begrænsninger eller betingelser for anvendelse i kosmetiske midler: stoffet må ikke anvendes til oral hygiejne og læbeprodukter. Hvis leave-on-produkter indeholder mere end 0,02% IPBC skal produktet mærkes med “indeholder jod”.

 

AllergyCertified

AllergyCertified laver en allergirisikovurdering for alle ingredienser, der anvendes i et certificeret produkt. Bedømmelsen af IPBC viser, at IPBC kan tillades i mascara, da både eksponeringen og koncentrationerne (≤ 0,01%), der anvendes i mascara, er så lav, at det er sikkert at bruge. Men i andre produkter med større eksponering end mascara er dette konserveringsmiddel ikke tilladt på grund af risikoen for at få en allergisk reaktion.  

 

Kilder:

  • Alejandro Martin-Gorgojo and Jeanne Duus Johansen

Contact dermatitis caused by Iodopropynyl butylcarbamate in Denmark Contact dermatitis 69, 78-85; 2013  

  • Final report on the safety assessment of iodopropyl butylcarbamate (IPBC)

International Journal of Toxicology, 17(SuppL 5):1-87, 1998  

  • Re-review Safety Assessment of Iodopropynyl Butylcarbamate as Used in Cosmetics

September 9-10, 2013  

 

 

  • AllergyCertified advisoryboard meeting about IPBC october 2017