Kriterier for råvarer

AllergyCertified’s kriterier for råvarer bruges ved alle certificerede produkter, uanset produkttypen.

Tønder

Baggrunden for at have kriterier for råvarerne

Grunden til, vi har kriterier for råvarerne, er, at råvarer kan 

 • indeholde kemikalier med allergifremkaldende urenheder
 • være blevet tilføjet konserveringsmidler eller stabiliserende kemikalier, som kan være allergifremkaldende

Forbrugere, der vælger et produkt med AllergyCertified’s logo er som regel

 • forbrugere, der ønsker at forebygge allergi
 • forbrugere, der allerede har en allergi og som ønsker at undgå at få en allergisk reaktion gennem de produkter, de anvender.

 

Kemiske stoffer, der anvendes i råvarer, som skal vurderes af AllergyCertified

Da kontakteksem er koncentrationsafhængigt, afhænger AllergyCertified’s risikovurdering af eksponering og sikre koncentrationsniveauer, for at undgå allergifremkaldelse. Det betyder, at der er kemiske stoffer, som er sikre at bruge i lave koncentrationer, men ikke i høje koncentrationer. Det samme gælder for forskellige produkttyper, hvor eksponeringen kan være forskellig. For råvarer er koncentrationen af de kemikalier, som tilføjes eller produceres gennem processen, meget lav, men AllergyCertified vil altid skulle lave en individuel vurdering af hvert produkt, før det kan opnå certificering.


Laboratorie test

I nogle tilfælde vil AllergyCertified bede om en test af det endelige produkt. Dette sker, når producenten ønsker at bruge en råvare, som indeholder en allergen ingrediens, men ingrediensen siges at nedbrydes. Testen skal kunne dokumentere at allergenet er nedbrudt i udarbejdelsen af det endelige produkt. AllergyCertified vil kræve at testen af det endelige produkt udføres af et uafhængigt laboratorie og testen skal udføres af den dygtigste praksis på testtidspunktet. 


Ansøgningskrav angående råvarer

AllergyCertified skal have fuldt kendskab til alle råvarer, der anvendes i et givent certificeret produkt. For at opnå dette skal ansøgeren tilføje Technical Data Sheets (TDS) til opskriften når de søger om certificering.

Krav for TDS

TDS’en skal indeholde følgende information:

 • Information om alle ingredienser anvendt i råvarerne, dette inkluderer også:
  • Alle kemiske stoffer, som er tilføjet råvaren, såsom konserveringsmidler/stabilisatorer etc.
  • Kemiske stoffer, som udvikles i udarbejdelsen af råvaren, såsom parfume og formaldehyd.
  • Niveau af urenheder
   • Metaller
   • Sesquiterpene
   • Terpene
   • Anthraquinone
   • Formaldehyd

Appendix 1 – Raw materials er et overblik over de kemikalier, som findes i råvarer. Ansøgeren kan se kriterierne for brugen af de forskellige kemiske stoffer. Appendikset er ikke endeligt og flere stoffer vil blive tilføjet over tid.

Declaration of raw material