Substancja chemiczna miesiąca: IPBC

Co to jest?

Iodopropynyl butylcarbamate or IPBC jest konserwantem używanym w chusteczkach nawilżanych, farbach, bazach pod podkład, powłokach ochronnych aby zapobiec rozwojowi bakterii i grzybów w produktach. IPBC uzyskał pozytywna opinię FDA (Agencji ds. Żywności i leków) jako komponent kleju, używanego w produktach do pakowania i przechowywania żywności.

IPBC wyprodukowano w latach 1970 dla potrzeb przemysłu drzewnego jako substancję konserwującą farbę i powłoki ochronne, a w 1996 roku została dopuszczona w przemyśle kosmetycznym. W UE, IPBC jest niedozwolona w produktach dla dzieci poniżej 3 roku życia.

 

Użycie IPBC w kosmetykach w Unii Europejskiej jest poddane ograniczeniom, opisanym w Aneksie VI, Części I Dyrektywy Kosmetycznej. Z powodu zawartości jodu, stężenie dozwolone 

w produktach kosmetycznych wynosi:

  • produkty spłukiwane 0,02 %
  • produkty pozostawiane na skórze 0,01 %
  • dezodoranty i antyperspiranty 0,0075 %

 

 

Gdzie leży problem?

IPBC przez długi czas był uznawana za substancję bezpieczną. Jednak, w związku z nadmiernym użyciem w wielu produktach oraz faktem, że łatwo wnika w skórę, IPBC może powodować podrażnienia szczególnie w produktach nie spłukiwanych.

 

W związku z szerokim użyciem IPBC, w Danii, w latach 2000-2011 zostały przeprowadzone badania na dużej populacji, gdzie wszystkie badane osoby poddano testom skórnym. Z 9755 pacjentów poddanych testom, u 54  stwierdzono alergię na IPBC. Istotnym faktem jest, że alergia na IPBC przeważała wśród mężczyzn oraz pacjentów z zawodowym zapaleniem skóry.

Badania wykazały, że IPBC pozostaje w grupie substancji rzadko alergizujących i, że alergia na IPBC najczęściej pojawia się u mężczyzn powyżej 40 roku życia, pracujących w przemyśle drzewnym z egzemą na dłoniach.

 

Reasumując: W Danii- uważamy, że można również odnieść to do pozostałych krajów UE- alergia na IPBC pojawia się u mężczyzn powyżej 40 roku życia, egzemą na dłoniach związaną z wykonywaną pracą. Lekarze powinni zwrócić uwagę na powyższe czynniki w przypadku pojawienia się uczulenia na IPBC.

 

 

Co na temat IPBC mówią eksperci

Bezpieczeństwo IPBC zostało potwierdzone dwukrotnie przez panel ekspertów Cosmetic Ingredient Review (CIR)

Pierwsza ocena miała miejsce w 1998 roku  kiedy panel ekspertów CIR ustalił, że IPBC jest bezpieczny jako składnik kosmetyków w stężeniach  ≤0,1 %, ale nie powinien być używany w aerozolach, ze względu na szkodliwy wpływ na płuca.

W 2016 roku przeprowadzono nowe badania i dokonano ponownej oceny IPBC. Eksperci CIR przeanalizowali nowe dane i według panelu istnieje niewielkie ryzyko podrażnień skóry przez IPBC w stężeniach 0.5% i powyżej. IPBC wykazał w testach właściwości mutagenne, kancerogenne oraz toksyczność reprodukcyjną i rozwojową.

Eksperci CIR doszli do wniosku, że IPBC jest bezpieczna jako składnik kosmetyków w stężeniach niższych lub równych  0.1%, ale nie powinien być używany w aerozolach.

Komisja naukowa ds.produktów kosmetycznych przeznaczonych dla konsumentów (SCCNFP) wydała opinię, że IPBC jest substancją bezpieczną używaną w kosmetykach jako konserwant w stężeniach 0,05 %.

SCCNFP proponuje następujące ograniczenia i warunki użycia IPBC w kosmetykach: substancja nie powinna być używana w produktach do higieny jamy ustnej i ust. Produkty nie spłukiwane, zawierające IPBC w stężeniu większym niż  0,02 % IPBC muszą być oznaczone jako ‘zawierające jod’

 

AllergyCertified

AllergyCertified ocenia ryzyko powodowania alergii przez wszystkie składniki użyte w certyfikowanych produktach. Ocena IPBC wykazuje, że substancja może być użyta w tuszach do rzęs ponieważ jej stężenie (≤ 0,01 %) w tuszach jest tak niskie, że jest uznawane za bezpieczne. Ale w innych produktach o szerszym zastosowaniu ten konserwant nie jest dozwolony z powodu ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej.